Το σάλτο της γάτας – Διασκεδαστικό παιχνίδι


Παίξε αυτό το πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι! Κάνε την γάτα να σαλτάρει επάνω στον ποντικό και να την πιάσει.Θα πρέπει να υπολογίσεις σωστά την δύναμη πού θα βάλεις στο σάλτο της γάτας.