Παιχνίδι μνήμης – Tricky


Αυτό το παιχνίδι είναι η επέκταση του κλασικού μας παιχνιδιού μνήμης. Σε αυτό το παιχνίδι θα υπάρχει ένα πλέγμα καρτών. Κάθε φορά που αποκαλύπτετε δύο κάρτες, αν τα αντικείμενα που εμφανίζονται στις κάρτες ταιριάζουν, τότε οι κάρτες παραμένουν ανοικτές και στη συνέχεια μπορείτε να ανοίξετε ένα άλλο ζευγάρι καρτών.

Εάν τα χαρτιά δεν ταιριάζουν, τότε τα χαρτιά καλύπτονται και πάλι και πρέπει να επιλέξετε ένα ζευγάρι πάλι. Έτσι πρέπει να θυμάστε τις θέσεις των αντικειμένων για να κερδίσετε το παιχνίδι. Σε αυτή την δύσκολη έκδοση του παιχνιδιού μνήμης, οι κάρτες μπορούν να αλλάξουν θέσεις.

Έτσι δεν πρέπει μόνο να θυμάστε τα αντικείμενα πίσω από τις κάρτες, αλλά πρέπει επίσης να θυμάστε τις θέσεις στις οποίες μετακινούνται οι κάρτες. Όσο λιγότερες κινήσεις κάνετε, τόσο υψηλότερο είναι το σκορ σου.