Καλοκαιρινή παραλία – Παιχνίδι

Στην περιοχή την δική σου και του αντιπάλου υπάρχουν μπάλες.Χτύπα τις μπάλες του αντιπάλου με την μορφή καραμπόλας και προσπάθησε να βγάλεις έξω πρώτος τις περισσότερες μπάλες.Αν βγάλεις τις μπάλες πρώτος είσαι ο νικητής