Διπλή φούσκα – Παιχνίδι μνήμης


Σε αυτό το παιχνίδι, ο στόχος σας είναι να επιλέξετε τα αντικείμενα που εμφανίστηκαν πριν. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, ένας αριθμός φυσαλίδων θα ανέβει από το κάτω μέρος της περιοχής παιχνιδιού και κάθε μία από τις φυσαλίδες περιέχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.

Δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στις φυσαλίδες αν τα αντικείμενα εμφανίζονται για πρώτη φορά, αλλά όταν επανεμφανιστεί ένα ίδιο αντικείμενο, πρέπει να κάνετε κλικ στη φούσκα. Σε κάθε επίπεδο του παιχνιδιού θα πρέπει να συλλέξετε ένα ορισμένο αριθμό αντικειμένων για να προχωρήσετε και πρέπει να πετύχετε το στόχο μέσα στο χρονικό όριο, όπως φαίνεται στο κάτω μέρος της οθόνης, ή θα χάσετε.

Τα αντικείμενα θα γίνουν πιο δύσκολα καθώς προχωράτε, και αν επιλέξετε ένα λάθος στοιχείο το σκορ σας και ο υπόλοιπος χρόνος θα αφαιρεθεί. Δοκιμάστε τη μνήμη σας τώρα και απομνημονεύστε όσο περισσότερα μπορείτε!