θυμήσου την ακολουθία αριθμών – Παιχνίδι μνήμης


Βάέ τα δυνατά σοτ στην μνήμη σου για να επαναλάβεις την ακολουθία των αριθμών! Στην αρχή κάθε επιπέδου θα σας δοθεί πρώτα ένα πλέγμα που περιέχει μερικούς αριθμούς ή γράμματα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το πλέγμα θα καλυφθεί και δεν θα μπορείτε πλέον να διαβάσετε τα δεδομένα σε αυτό.

Ο στόχος σας είναι να κάνετε κλικ και να αποκαλύψετε τους αριθμούς ή τα γράμματα που εμφανίζονταν προηγουμένως σύμφωνα με την απαιτούμενη ακολουθία που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Παρατηρήστε ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο χρονικό όριο που εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία, ή θα χάσετε. Κάθε σωστή απάντηση δίνει 100 πόντους και το σωρευμένο μπόνους για κάθε σωστή απάντηση είναι 50 πόντοι. Καθώς φτάνετε σε υψηλότερα επίπεδα, το μέγεθος του πλέγματος θα αυξηθεί και θα δοθούν περισσότεροι αριθμοί ή γράμματα. Προσέξτε με κάθε κλικ, καθώς μια λάθος απάντηση οδηγεί στο τέλος του παιχνιδιού!