Κύβος κύλησης – Παιχνίδι


Σε αυτό το παιχνίδι θα υπάρχει ένα πλέγμα και ένας κύβος θα τοποθετηθεί σε αυτό. Έξι από τα τετράγωνα στο πλέγμα θα είναι χρωματισμένα και θα πρέπει να τοποθετήσετε τα χρώματα στα έξι πρόσωπα του κύβου κάνοντας κύλιση του κύβου στο πλέγμα.

Όταν ένα πρόσωπο ενός κύβου είναι τυλιγμένο σε μια έγχρωμη πλατεία, θα πάρει το χρώμα στην πλατεία. Από την άλλη πλευρά, εάν ένα έγχρωμο πρόσωπο τυλίγεται σε μια άχρωμη πλατεία, το χρώμα στο πρόσωπο του κύβου θα μεταφερθεί στην πλατεία του πλέγματος.

Πρέπει να προχωρήσετε προσεκτικά και στρατηγικά για να γεμίσετε όλες τις έξι πλευρές του κύβου με το χρώμα. Όσο λιγότερες κινήσεις κάνετε, τόσο υψηλότερο είναι το σκορ σου. Μπορείτε να μετακινήσετε τον κύβο πιέζοντας τα πλήκτρα βέλους ή κάνοντας κλικ στα κουμπιά βέλους στην οθόνη.