Καραμέλες – Παιχνίδι

Στο παιχνίδι αυτό ο σκόπος είναι να ενώσετε τρείς η και περισσότερες καραμέλες του ίδιου σχεδίου.Από κάτω υπάρχει μιά μπάρα που λειτουργεί σαν χρονόμετρο.Οσοι μειώνετε η μπάρ όλο και λιγότερος χρόνος σας απομένει.