CANDY PLUS CANDY


Το Candy Plus Candy είναι ένα παιχνίδι ταιριάσματος 3 όπου μετακινείτε τις καραμέλες προς άλλες παρόμοιες καραμέλες για να δημιουργήσετε μια σειρά από 3 παρόμοιες καραμέλες. Νωρίς ταιριάζετε με όλες τις καραμέλες περισσότερο σκορ που θα πάρετε.