Τα αντισταθμιστικά μέτρα για όσους χάνουν το ΕΚΑΣ

Αντισταθμιστικά μέτρα για όσους χάνουν το ΕΚΑΣ με τροπολογία – προσθήκη στο νομοσχέδιο: «Κύρωση της Σύμβασης ταυ Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και άλλες διατάξεις»

Συγκεκριμένα: Θεσπίζονται τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα σε όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του ν.4387/2016, στερούνται το ΕΚΑΣ, μέχρι την τελική κατάργηση του: Απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, Χορήγηση έκτακτης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης: i) στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό, σε περίπτωση παύσης καταβολής του ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, ii) στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε. Ειδικά για το έτος 2016 θεσπίζονται τα εξής συμπληρωματικά μέτρα: Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των 30 ευρώ μηνιαίως, Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού από 115 ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από 1η Αυγούστου 2016. Η τροπολογία Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ 1. Σε όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του Ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, εφαρμόζονται τα εξής αντισταθμιστικά μέτρα, μέχρι την τελική κατάργηση του: α. Απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, β. Σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό. γ. Στους πρώην δικαιούχους του ΕΚΑΣ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε. 2. Για το έτος 2016 θεσπίζονται τα εξής συμπληρωματικά μέτρα: α.. Απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή άνω των 30 Ευρώ μηνιαίως. β. Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε όλους όσοι απώλεσαν παροχή ποσού από 115 Ευρώ μηνιαίως και άνω, ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας. 3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αρχίζουν να ισχύουν την 1η Αυγούστου 2016. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.