Σωρός από μπάλες – Παιχνίδι


Ο στόχος σας σε αυτό το παιχνίδι είναι να δημιουργήσετε ομάδες τουλάχιστον 4 μπάλες του ίδιου χρώματος, ώστε να καταστραφούν. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, μια ομάδα 3 μπάλες χρώματος θα κατέβει από την κορυφή της περιοχής παιχνιδιού.

Μπορείτε να πατήσετε τα αριστερά και τα δεξιά βέλη στο πληκτρολόγιό σας για να μετακινήσετε την ομάδα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πάνω και κάτω για να περιστρέψετε τις μπάλες ή πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να τα αφήσετε.

Όταν 4 ή περισσότερες μπάλες του ίδιου χρώματος είναι συνδεδεμένες, θα καταστραφούν. Η επόμενη ομάδα μπάλλων θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της περιοχής παιχνιδιού για αναφορά. Σημειώστε ότι οι θέσεις των σφαιρών στο σωρό μπορεί να αλλάξουν καθώς οι ασταθείς θα κυλήσουν.

Ο απαιτούμενος αριθμός των καταστραμμένων μπάλων στο επίπεδο επάνω θα εμφανιστεί στα αριστερά της οθόνης. Εάν οι μπάλες συσσωρεύονται και φτάσουν στην κορυφή, το παιχνίδι τελειώνει. Είστε έτοιμοι να απολαύσετε τις ασταθείς αλυσίδες δράσεων;