Το κίνημα στο Γουδί

Oι σταδιακές αλλαγές στη δομή της ελληνικής οικονομίας, που σημειώθηκαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα με την ανάπτυξη της βιομηχανίας, …