Γέφυρα – παιχνίδι

Το χωριό σας είναι υπό μαζική επίθεση από μια εχθρική χώρα. Ως ηγέτης της γειτονιάς, πρέπει να προστατεύσετε και να συνοδεύσετε τους χωρικούς να κρυφτούν …

Alien Intruders – Παιχνίδι

Ο στόχος σας είναι να σταματήσετε την εισβολή καταστρέφοντας όλους τους εχθρούς. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, τα εχθρικά πλοία θα ευθυγραμμιστούν σε 3 σειρές και …

Διπλή φούσκα – Παιχνίδι μνήμης

Σε αυτό το παιχνίδι, ο στόχος σας είναι να επιλέξετε τα αντικείμενα που εμφανίστηκαν πριν. Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, ένας αριθμός φυσαλίδων θα ανέβει από …